SSOS Årsmöte 2024

Den 19 april gick årsmötet av stapeln. En ny styrelse valdes igenom bland annat med en ny "gammal" ordförande Andrea med livslångt intresse för smärta!


Styrelsen vill också välkomna en ny medlemsansvarig Azam.

Vid tillfället utnämndes även årets Sjuksköterska inom området smärta Catarina Stenmark från Capio Psykiatri, Hjärnhälsan!

Catarina erhölls titteln med motiveringen:

Catarina har arbetat energiskt för att öka kunskapen om begreppet smärta inom psykiatrin till både personal och ledning där man arbetar med trauma, neuropsykiatriska funktionsvariationer, ångest och depression. Hon har också arbetat för att normalisera psykiatrisk samsjuklighet i redan etablerade smärtkretsar och har i sin ledningsposition strävat efter att stärka denna patientgrupps rätt till smärtvård gentemot politiker och andra makthavare. Catarina har initierat flera samarbeten mellan den somatiska vården och psykiatrin. Som exempel kan nämnas samarbete med gynekologmottagningar där diagnoser som endometrios, vulvodyni samt vestibulit är vanliga. Catarina har också initierat samarbete med primärvården i form av föreläsningar, kompetensutveckling och handledning till primärvårdspersonal vilket även har lett till ökat samarbete mellan specialistvård och primärvård. Genom att minska stigmatiseringen av psykiatrisk samsjuklighet hos smärtpatienter har fler patienter fått adekvat smärtvård och rehabilitering. Catarina nomineras för sina ledaregenskaper och outtröttliga engagemang för smärtrehabilitering samt utveckling av verksamheten utifrån senaste evidens och mottagningens samlade kliniska erfarenhet.

Datum för event: -

Plats:

Publicerad: