Kommunal e-hälsa

Arbetsgruppen har valt att fokusera på problematiken kring utbytet av vårdinformation mellan olika vårdgivare. Under 2021 är målet att via en enkät kartlägga e-hälsoarbetet i kommunerna utifrån ett omvårdnadsperspektiv.

Är du intresserad av mer information eller av att delta i arbetsgruppen? Kontakta Elvira Avdic!

Senast publicerad: