Kommunal e-hälsa

Arbetsgruppen har valt att fokusera på problematiken kring utbytet av vårdinformation mellan olika vårdgivare.

Till kommunens MAS (Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska)

Svensk förening för omvårdnadsinformatik genomför en enkät om journalsystem i kommunerna. Enkäten har skickats ut till kommunernas mailbrevlåda och era svar är värdefulla.

Undersökningen riktar sig till er som arbetar som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och syftet är att få er perspektiv på de olika journalsystem som används i kommunal vård och omsorg och dess funktion.

Enkäten tar cirka 10 minuter att besvara. Ni svarar på frågorna utifrån ert perspektiv och kryssar i det/de alternativ för respektive fråga som passar bäst. Om du som MAS inte fått del av enkätundersökningen kan du ta kontakt med Carina i arbetsgruppen så ordnar hon en länk till dig. Se e-postadress nedan.

Vi behöver ert svar senast den 13 april 2022.

En sammanställd enkätresultat kommer att presenteras på SFOIs digitala vårkonferens torsdagen den 5 maj.

Har du frågor gällande enkäten? Kontakta Carina Kapraali, Elvira Avdic eller Anette Danielsson

Med vänlig hälsning,

Arbetsgruppen för kommunal e-hälsa

 

 

Är du intresserad av mer information eller av att delta i arbetsgruppen? Kontakta Elvira Avdic!

Senast publicerad: