Informatikutbildning för sjuksköterskor

Arbetsgruppen har som mål att under 2021 inventera förekomst av informatikutbildning för sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor.

Vår uppfattning är att utbildning inom informatik generellt är mycket bristfällig, både på grundnivå och avancerad nivå. Föreningen gjorde 2018 en inventering bland landets lärosäten som visade att kunskapsnivån inom informatik är låg även inom lärarkåren. Vår ambition är att bidra till att sjuksköterskor får tillgång till mer kunskap i denna kärnkompetens.

Är du intresserad av mer information eller av att delta i arbetsgruppen? Kontakta Mattias Georgsson!

Senast publicerad: