ICNP

Arbetsgruppen har som mål att sprida kunskap om och verka för implementering av International Classification of Nursing Practice (ICNP) i Sverige.

Medlemmar i föreningen har översatt ICNP till svenska och föreningen har under flera år arbetat för att ICNP blir en del av det nationella fackspråket som förvaltas av Socialstyrelsen. Arbetsgruppen fortsätter att driva frågan.

Vill du veta mer om ICNP - klicka här!

Är du intresserad av mer information eller av att delta i arbetsgruppen? Kontakta Agnetha Perlkvist!

Senast publicerad: