Arbetsgrupper

Inom föreningen finns i nuläget fyra arbetsgrupper där medlemmar är välkomna att delta. Förslag på nya arbetsgrupper välkomnas också. Styrelsen ansvarar för att samordna arbetsgruppernas arbete.

Läs mer om arbetsgrupperna under respektive flik!

Senast publicerad: