Föreningens årliga konferens

Sedan föreningens bildande har den organiserat en årlig konferens med fokus på omvårdnadsinformatik.

Vår 18:e konferens hölls den 25:e april 2024 under titeln:

ICNP, värdet av ett gemensamt språk
- Vårdkvalitet och patientsäkerhet genom hela vårdflödet.

Presentationerna från konferensen hittar du här. Pdf, 9.2 MB.

Ladda ner bilden genom att klicka här.

Senast publicerad: