Kompetensbeskrivning

Föreningen har som mål att under 2022 revidera Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor gällande kärnkompetensen informatik.

Är du intresserad av att bidra i arbetet? Kontakta Mattias Georgsson!

Senast publicerad: