Kompetensbeskrivning Sjuksköterska i cancervård

Kompetensbeskrivningen skall vägleda specialistsjuksköterskor
inom cancervård, vårdgivare, lärosäten och beslutsfattare till
att säkerställa och tydliggöra professionens kompetensområde,
uppdrag och ansvar för att genomföra en säker, jämlik och personcentrerad cancervård av hög kvalitet.

Senast publicerad: