EONS Education Framework

EONS Cancer Nursing Education Framework beskriver kompetenskrav för sjuksköterskor inom olika områden av cancervården. Syftet är att vara ett stöd i framtagande av utbildningar och kompetensbeskrivningar.

Senast publicerad: