Konferensstipendium

Sårsjuksköterskor i Sverige utlyser 5 stipendier för medlemmar i sårsjuksköterskor i Sverige att delta på SSiS konferens 10–11 april 2024 i Jönköping.

Stipendiet innefattar konferensavgift, logi och resa.

Förutsättningar:

· Sjuksköterska eller studerande till sjuksköterska

· Medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening samt medlem i Sårsjuksköterskor i Sverige

Ansökningsformulär

Fyll i alla önskade uppgifter och en motivering till varför du vill delta på konferensen samt hur kunskapen från konferensen kan komma andra till gagn. Motiveringen ska omfatta max 350 ord.

Sista ansökningsdatum 2023-11-01. Ansökningarna bedöms av SSiS stipendiegrupp och beslut tas av styrelsen. Endast de som tilldelas stipendium meddelas via e-postadress. Stipendiaternas namn kommer att presenteras på SSiS hemsida senast 2023-12-01.

Beslutet kan inte överklagas. Stipendium som ej tas ut till årets konferens 2024 förfaller.

Ansökan fylls i nedan

Välkommen med din ansökan!

(för beskrivning se ovan)

Senast publicerad: