Nyheter

Här är våra senaste nyheter

true true true true
 1. 13 september 2022 | Nyheter

  Livskvalitet för patienter med svårläkta sår - Nationell forskningsstudie

  "Om studien Forskningsprojektet initierades av Rut F Öien, distriktsläkare, docent vid Lunds universitet och grundare av kvalitetsregistret RiksSår. Projektet är 3-årigt och finansieras med forskningsanslag från Familjen Kamprads Stiftelse. Projektet är en nationell epidemiologisk studie med kvantitativa metoder där livskvalitet under sårläkningsprocess ska utvärderas för 10% av Sveriges 40 000 patienter med svårläkta sår. Denna studie är ensam i sitt slag, både nationellt och internationellt, och kan fylla i kunskapsluckor som tidigare identifierats i SBUs rapport om svårläkta sår."

 2. 05 juni 2022 | Nyheter

  Välkommen som medlem - oavsett profession :)

 3. 13 oktober 2021 | Nyheter

  Sårjournalen

  För information och prenumeration se Sårjournalen | Svensk sjuksköterskeförening (swenurse.se)