Nyheter

Här är våra senaste nyheter

true true true true
 1. 18 april 2021 | Nyheter

  Ansökan till Svensk sjuksköterskeförenings hjälpfonder

  Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd

 2. 23 februari 2021 | Nyheter

  Kortversion av riktlinje tillgänglig hos EPUAP

  Riktlinjen presenterar granskning och utvärdering av tillgänglig evidensen relaterad till bedömning, diagnos, förebyggande och behandling av trycksår.

 3. 22 februari 2021 | Nyheter

  Katalog över sårbehandlingsprodukter

  Ett verktyg för vårdpersonal vid sårbehandling

 4. 17 november 2020 | Nyheter

  Sårjournalen

  Sårjournalen är SSiS nya medlemstidning som kommer ut för första gången i februari 2021 med fyra nummer per år.