Internationella hudfliksdagen

Internationella hudfliksdagen den 27 april

“A World Without Skin Tears”

Hudfliksskador, på engelska Skin Tears, drabbar främst äldre personer med tunn och skör hud. Dessa sår har historiskt setts som något oundvikligt, men har kommit att uppmärksammas mer idag.

Hudfliksskador går oftast att förebyggas, vilket innebär att en noggrann risk- och hudbedömning i samband med vård är centralt. Minska risk för trauma, hudvård och samverka över professionsgränser är exempel på förebyggande åtgärder. Det är viktigt att hudfliksskador bedöms klassificeras enligt ISTAPs klassificeringsverktyg (se nedan) och dokumenteras för uppföljning av sårläkning och given behandling.

I samband med Internationella hudfliksdagen erbjuds ett gratis Webinar med ett spännande program Här finner du länken och programmet https://www.skintears.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ISTAPs klassificeringsverktyg finns översatt och validerat till svenska (Källman et al 2019)

Innehållstext

Senast publicerad: