Styrelsen

Styrelsen för Sårsjuksköterskor i Sverige (SSiS).

Kontakta oss gärna om Du är intresserad att ingå i en arbetsgrupp och/eller intresse att ingå i styrelsen. Kontakta oss om du har frågor om sårbehandling vid olika typer av sår.

Nedan finns namn- och adressuppgifter till styrelsen, suppleanter, valberedning samt revisorer.

 

Ordförande

Susanne Dufva, specialistsjuksköterska inom onkologisk vård,

E-post hem: susanne.dufva@outlook.com Adress arbete: Sårcentrum Södersjukhuset, Sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm

Vice ordförande

Helene Andersson, Leg sjuksköterska, Med Dr. Sårkonsult Danderyds sjukhus. E-post arbete: helene.andersson@sll.se Adress arbete: Infektionskliniken, Danderyds sjukhus AB, 182 88 Danderyd även Institutionen för kliniska vetenskaper Danderyds Sjukhus, Karolinska Institutet

Sekreterare

Nina Åkesson,

E-post hem: ninaakesson70@gmail.com

Kassör

Anna Markuksela, leg sjuksköterska. E-post: annam1002@telia.com

 Ledamot, chefredaktör SÅRJOURNALEN

Malin Munter, leg sjuksköterska, såransvarig sjuksköterska Jönköpings kommun. Adress arbete: Kaserngatan 12, 55 305 Jönköping

E-post: malinssk1@hotmail.com

Ledamot ansvarig för medlemsregistrering

Carina Runnebring, distriktssköterska Adress arbete: Ullvi Tuna Vårdcentral, Glasgatan 27, 731 30 Köping

E-post arbete: sarsjukskoterskor@mittvardforbund.se

Ledamot

Carina Bååth, leg sjuksköterska, Professor i omvårdnad

Institutionen för hälsovetenskaper, Karlstad universitet

E-post arbete: carina.baath@kau.se

 

Ledamot

Matilda Karlsson, Sjuksköterska och medicine doktor inom plastikkirurgisk vård.

Adress arbete: Hand och Plastikkirurgiska kliniken med Brännskadecentrum, Universitetssjukhuset 581 85 Linköping

E-post: matilda.Karlsson@regionostergotland.se

Ledamot

Lisa Hultin

E-post arbete:

Ledamot

Ulrika Källman Leg sjuksköterska /Med Doktor, forsknings och utvecklingsledare.

Adress arbete: Utvecklingsstaben, Adm 1, plan 4, Södra Älvsborgs Sjukhus, 501 82 Borås

E-post arbete: ulrika.kallman@vgregion.se

Ledamot, hemsideansvarig

Hanna Andersson, leg sjuksköterska.

Såransvarig sjuksköterska Eksjö vårdcentral Bra Liv

E-post: hanna.andersson@rjl.se

Valberedning

Karin Burstedt Leg sjuksköterska Hand och plastikkir. Norrlands Universitetssjukhus. Adress arbete: Hand, Plastikkirurgi och ögon avdelning Norrlands universitetssjukhus

E-post: karin.burstedt64@gmail.com

Valberedning

Veronica Almstedt, Distriktssköterska, doktorand med fokus på svårläkta sår inom kommunal hälso- och sjukvård. Hemsjukvården Lundby, Göteborgs stad.

E-post: veronica.almstedt@aldrevardomsorg.goteborg.se

 

Revisor

Jan-Erik Ingwall, distriktsköterska Adress arbete: Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Avdelning öst. Box 6202, 104 30 Stockholm

E-post: janerik.ingwall@gmail.com

Revisor suppleant

Åsa Gisel, distriktssköterska, högskoleadjunkt Adress arbete: Röda Korsets Högskola, Hälsovägen 11, 141 52 Huddinge

E-post: asamargis@gmail.com

Senast publicerad: