Medlemsskap

Som medlem får du lägre konferensavgift till SSiS sårkonferens. Medlemmar erhåller också tidskriften Sårjournalen (ingår i medlemsavgiften som är 200 kr/år) som utkommer fyra gånger om året. Det finns även möjlighet att prenumerera på tidskriften Sårjournalen utan att vara medlem (kostnad 300 kr/år)

"Legitimerad sjuksköterska samt sjuksköterskestuderande med intresse för vård och omvårdnad för personer med sår eller risk att utveckla sår har rätt att bli medlemmar under hela utbildningstiden..

Medlemmar som är sjuksköterskestuderande ska kunna få stipendium från SSiS i form av anmälningsavgift till en SSiS-konferens samt resa och boende i samband med konferensen.

Rätt till associerat medlemskap har den som stödjer SSiS verksamhet utan att vara legitimerad sjuksköterska eller sjuksköterskestuderande. Associerad medlem har samma förmåner och medlemsavgift som övriga medlemmar. Associerad medlem har yttrande rätt men inte rösträtt på årsmötet, är inte valbar till uppdrag i föreningen och kan inte söka medel från SSiS stipendier"

För information om ditt medlemsskap, kontaktuppgifter, aktuella fakturor, avslutande av medlemsskap mm gå till Svensk sjuksköterskeförening genom att klicka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.r och logga in på "mina sidor" med hjälp av BankId.

Frågor gällande ditt medlemsskap? Skriv till sarsjukskoterskor@mittvardforbund.se

OBS: Vi har fått till oss att en del har fått upp felmeddelande vid val av betalningsmetod vid ansökan av medlemsskap. Det har i dessa fall berott på att personerna i fråga redan varit medlemmar. För frågor om medlemsskap se kontakten ovan.

Senast publicerad: