Dokument Riktlinjer Instrument mm

Dokument och riktlinjer inom sårbehandling

Vårdförlopp & Vårdprogram

Nya vårdförlopp tas fram och godkänns kontinuerligt för att kunna införas i regionerna.

Se nedan:

Kritisk benischemi vårdförlopp här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Diabetes med hög risk för fotsår här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Venös sjukdom vårdförlopp här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Venös sjukdom vårdprogram här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svårläkta sår vårdförlopp här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svårläkta sår vårdprogram här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

GLOBIAD - Bedömningsinstrument för fuktskador

För pdf klicka här Pdf, 738.5 kB.

För mer information klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


ISTAP Klassificering av hudfliksskada (laceration)

För pdf klicka här Pdf, 205 kB.


Prevention och behandling av trycksår - Kortversion av riktlinje

Riktlinjen presenterar granskning och utvärdering av tillgänglig evidensen relaterad till bedömning, diagnos, förebyggande och behandling av trycksår.

Översättning av riktlinjen har gjorts på uppdrag av SSiS.

Arbetsgrupp

Medicine doktor Ulrika Källman, Södra Älvsborgs Sjukhus, Västra
Götalandsregionen (redaktör), Professor Carina Bååth, Karlstads Universitet och Högskolan i Östfold,
Norge, Medicine doktor, Eva Sving, Region Gävleborg, Medicine doktor, Eila Sterner, Karolinska
Universitetssjukhuset, Region Stockholm

Länk till översättningen:

qrg-2021-swedish.pdf (epuap.org) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

se längre ner på sidan under

"2019 Quick Reference Guide Translations"

Prevention och behandling av trycksår - Kortversion av riktlinje

Hjälpmedel för bedömning av trycksår för personal och patient.

För patient Pdf, 99.3 kB.

För personal Pdf, 99.6 kB.

Antiseptiska preparat vid sårbehandling

"Antiseptiska preparat vid sårbehandling" och "Antiseptiska eller antibiotika vid svårläkta sår".

Dokumentet har tillkommit som ett försök att klargöra problematiken kring sår med kraftig biobörda/sårinfektion. Det är tänkt som ett kunskapsunderlag för vård och omsorg och i samband med upphandlingsdiskussioner. Utarbetat av Christina Lindholm april 2013 med bistånd från Swedish Medtech.

Här kan du läsa dokumentet Länk till annan webbplats. (pdf, 244.2 kB)


Bedömningsinstrument vid maligna tumörsår

Här kan du läsa dokumentet Länk till annan webbplats. (pdf, 252.3 kB)

Vårdprogram maligna tumörsår Länk till annan webbplats. (pdf, 723.3 kB)


SCALE, Skin Changes at Life's End

Final Consensus Statement. Health care organizations need to ensure the provision of resources that enable health care professionals to identify and care for SCALE while maintaining the dignity of the patient, family and circle of care to the end of life.

Läs dokumentet här Länk till annan webbplats. (pdf, 687.3 kB)


Senast publicerad: