Tidskrifter och Böcker

Nedan hittar du länkar till tidskrifter inom området sår och sårbehandling

Katalog över sårbehandlingsprodukter - ett verktyg för personal inom sårbehandling

Boken Sårbehandling 2021/2022 är en katalog över produkter och hjälpmedel inom sårbehandling på den svenska marknaden.

FÖRFATTARE

Sårbehandling 2021/2022 har sammanställts av Eila Sterner, med dr, leg. sjuksköterska, kvalitets- och avvikelsesamordnare vid Medicinsk enhet Trauma, akutkirurgi och ortopedi, Karolinska universitetssjukhuset. Universitetsadjunkt vid sektionen för omvårdnad, Karolinska Institutet.

Ett avsnitt om sårrelaterad smärta är skrivet av Susanne Dufva, specialistsjuksköterska inom onkologisk vård vid Sårcentrum, Södersjukhuset. Universitetsadjunkt vid sektionen for omvårdnad, Karolinska Institutet.

The Journal of Wound Management (JOWM) is the official journal of EWMA and publishes original, peer reviewed scientific papers. All articles have free access and full issues are available for free download.

Läs här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Senast publicerad: