Tidigare vinnare

Här har ni tidigare vinnare av Årets ÖNH-sjuksköterska

2023 Agneta Hagren

Utdrag ur nominieringen:

Agneta har arbetat som kontaktsjuksköterska på ÖNH-kliniken i Lund sedan februari 2009.

Agneta är driven, engagerad och kunnig med lust att lära. Hennes vilja att förändra för att förbättra och hennes förmåga att vara personlig och ändå proffsig har bidragit till en förbättrad cancerrehabilitering för många patienter inte bara i Lund utan i hela Södra Sjukvårdsregionen. Hon ”strider” för sina patienter och är beredd att vara obekväm för deras skull.

Cancerrehabiliteringen vid ÖNH-kliniken i Lund bedrivs idag till stor del tack vare Agnetas initiativ, entusiasm, arbetsvillighet och förmågor på ett välstrukturerat och systematiskt vis som sätter patientens behov i fokus. Agneta och hennes medarbetare vann 2016 Hederspriset Diabasen för sitt arbete och 2019 första pris från Skånes Universitetssjukvård för patientsäkerhet och kvalitet.

Agneta har med sitt intensiva engagemang sedan många år deltagit i Svenskt kvalitetsregister för Huvud- och Halscancer (SweHNCR) och Vårdprogramsgruppen för Huvud- och Halscancer. Genom sitt positiva sätt har hon dessutom spridit kunskap om cancerrehabilitering för patienter med huvud- och halscancer över hela landet till bland annat sjuksköterskor och undersköterskor, läkare och tandläkare, logopeder och fysioterapeuter.

Agneta är dessutom forskarstuderande doktorand och är en förebild för oss alla och en högt uppskattad kollega och vän!

 

2022 Ingrid Linder

Nominering:

Jag skulle vilja nominera min kollega Ingrid Linder. Ingrid har jobbat här på öronmottagningen i Östersund i 16 år.

Hon kan verksamheten utan och innan. Hon finns alltid där som ett stort stöd för nya sjuksköterskor och tar sig alltid tid att svara på frågor. Hon har en stor kunskap inom ÖNH och framförallt inom otokirurgi.

Hon är en uppskattad medarbetare som har nära till skratt och sprider glädje på arbetsplatsen. Hon är öppen för förändringar och ser möjligheter istället för problem. Trots långa vårdköer och stundtals tung arbetsmiljö arbetar hon alltid med fokus för patientens bästa.

Senast publicerad: