ASTA dokument

Här finner du ASTA:s egna dokument. När det finns behov av ett nytt dokument eller när ett gammalt dokument behöver revideras så tillsätts arbetsgrupper bestående av sjuksköterskor med erfarenhet och inblick i det aktuella ämnesområdet. Optimalt är att ha en spridning över landet. Arbetsgruppen träffas, söker evidens i litteraturen och inhämtar synpunkter från kollegor. Ofta tar ett dokument ett par eller ngr år att färdigställa.

Senast publicerad: