Vad kan allergikonsulent erbjuda?

Här kan du läsa om vilka tjänster och utbildningar som allergikonsulenterna kan erbjuda.

Tjänster

  • Hembesök efter remiss från behandlande läkare
  • Individbaserade besök på förskola, skola efter remiss från behandlande läkare eller skolhälsovård, alternativt rektorskontakt.
  • Allergirond på förskola, skola eller arbetsplats


Utbildningar inom allergi, astma och kost till:

  • Pedagoger inom förskola, skola
  • Kostpersonal inom förskola, skola
  • Skolhälsovård
  • Städ/Lokalvårdare på förskola/skola/arbetsplatser
  • Miljöinspektörer
  • Allmänheten via patientföreningen

Senast publicerad: