Idé och verksamhet

SLIF bildades i mitten av åttiotalet av sju lungsjuksköterskor.

De insåg att den snabba utvecklingen inom lungmedicinen gjorde behovet av en intresseförening för sjuksköterskorna stort, då bland annat vidareutbildning i princip saknats.

Föreningen har i dag ca 85 medlemmar, utspridda över hela Sverige. De flesta av dessa arbetar inom lungsjukvården.

SLIF har ett nära samarbete med SLMF (Svensk Lungmedicinsk Förening) – som är de svenska lungläkarnas medicinska förening. SLIF har även ett utbyte med de norska lungsjuksköterskornas förening.

Fyra gånger per år får alla medlemmar tidningen Lung&AllergiForum. Alla är välkomna att bidra till innehållet. I tidningen kan man läsa om bl a kommande möten och utbildningar.

Genom SLIF kan lungsjuksköterskor utbyta erfarenheter, allt i syfte att uppnå en god lungsjukvård.

Publiceringsdatum: