FoU/Stipendium

Forskning Utveckling och Utbildning

Svensk förening för sjuksköterskor inom kärlkirurgisk omvårdnad (SSVN) har som syfte att bidra till utvecklingen av omvårdnaden för patienter med kärlsjukdom som genomgår kärlkirurgisk behandling och deras närstående. Detta sker delvis genom att uppmärksamma och lyfta fram pågånde forskning samt olika omvårdnadsprojekt på det Svenska kärlmötet.

Senast publicerad: