FoU/Stipendium

Forskning Utveckling och Utbildning

Svensk förening för sjuksköterskor inom kärlkirurgisk omvårdnad (SSVN) har som syfte att bidra till utvecklingen av omvårdnaden för patienter med kärlsjukdom som genomgår kärlkirurgisk behandling och deras närstående. Detta sker delvis genom att uppmärksamma och lyfta fram pågånde forskning samt olika omvårdnadsprojekt på det Svenska kärlmötet.

Det finns möjlighet att skicka in ditt publicerade vetenskapligt arbete till oss, och vinna priset "Bästa vetenskapliga artikel", samt att skicka in din magister- eller masteruppsats, och vinna "Bästa Magister/Master". Samtliga utlyses i december 2022, med sista ansökningsdag februari 2023.

Håll utkik!

Senast publicerad: