Forskning och utveckling/Stipendium

Forskning Utveckling och Utbildning

Svensk förening för sjuksköterskor inom kärlkirurgisk omvårdnad (SSVN) har som syfte att bidra till utvecklingen av omvårdnaden för patienter med kärlsjukdom som genomgår kärlkirurgisk behandling och deras närstående. Detta sker delvis genom att uppmärksamma och lyfta fram pågånde forskning, omvårdnadsprojekt samt enkelt personer som bidrar till detta på det Svenska kärlmötet.

Priserna vi utlyser är:
"Bästa vetenskapliga artikel" Länk till annan webbplats.
"Bästa magister-/masteruppsats" Länk till annan webbplats.
"Bästa utvecklingsarbete" Länk till annan webbplats.
"Årets förebild inom kärlkirurgisk omvårdnad" Länk till annan webbplats.


Samtliga utlyses i november 2022, med sista ansökningsdag 28:e februari 2023.

Senast publicerad: