Åsa Hörnsten

Föreläsningsbilder från ENDOdiabetes

Personcentrerad vård innebär att se den enskilda personen, involvera och anpassa efter individens behov, resurser och förutsättningar. På detta sätt kan vården både bli mer jämlik och kostnadseffektiv (SKL 2018).Två perspektiv:
Personcentrerad vård omfattar det som sker i det enskilda vårdmötet.
Personcentrering omfattar arbetssätt och stödstrukturer för att person-centrerad vård ska kunna ske.

Powerpointbilderna finns här Pdf, 618.9 kB.

Publiceringsdatum: