Diabeteskurs

15Hp fristående kurs Avancerad nivå, Malmö Universitet

Kursen syftar till att studenten utvecklar sina kunskaper i medicinsk vetenskap med inriktning diabetesvård samt omvårdnad av personer med diabetes utifrån kärnkompetenserna (personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, kvalitets- och förändring-sarbete, säker vårdinformatik. Vidare syftar kursen till att studenten utvecklar sina kunskaper om metoder för lärande och preventivt arbete inom diabetesområdet utifrån ett personcentrerat psykosocialt perspektiv.

Läs mer här: Omvårdnad vid diabetes A, öppnas i ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publiceringsdatum: