Uppdragsutbildning om Vård vid överföring från barn- till vuxensjukvård 7,5 hp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med ungdomar och unga vuxna med långvariga tillstånd, och är därmed relevant för sjuksköterskor inom både barn- och vuxensjukvård.

Innehållet syftar till att skapa förståelse för ungdomsmedicinska aspekter såväl som psykosociala aspekter i övergången till vuxenliv och i samband med överföring till vuxensjukvård. Kursen behandlar centrala vårdaktiviteter för att kommunicera med och stärka egenvårdsförmåga hos unga med långvariga tillstånd i hela övergångsprocessen.Sista anmälningsdag 9 september 2022, kursen pågår vecka 40 tom vecka 49

Länk till schema, kursplan och litteraturlista:
OMU201 H22 Vård vid överföring från barn- till vuxensjukvård (gu.se) Länk till annan webbplats.

Publiceringsdatum: