Uppdragsutbildning om Vård vid överföring från barn- till vuxensjukvård 7,5 hp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med ungdomar och unga vuxna med långvariga tillstånd, och är därmed relevant för sjuksköterskor inom både barn- och vuxensjukvård.

Innehållet syftar till att skapa förståelse för ungdomsmedicinska aspekter såväl som psykosociala aspekter i övergången till vuxenliv och i samband med överföring till vuxensjukvård. Kursen behandlar centrala vårdaktiviteter för att kommunicera med och stärka egenvårdsförmåga hos unga med långvariga tillstånd i hela övergångsprocessen.

Länk till schema, kursplan och litteraturlista:

Vårterminen 2024 Öppnas i ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publiceringsdatum: