Material från våra tidigare konferenser

Sedan föreningens bildande har den organiserat en årlig konferens med fokus på omvårdnadsinformatik.

Nedan hittar du presentationer från konferensen 2022 med titeln:

"Sjuksköterskans dokumentation för patientsäker vård - ICNP, ett språk för omvårdnad inom utbildning, verksamhet
och forskning"

Presentationer: Mattias Georgsson, Inger Jansson & Ewa-Lena Bratt, Viveca Busck Håkansson, Nina Karlsson & Charlotte Bjurbo, SFOI arbetsgrupp kommunal e-hälsa, Agnetha Perlkvist Pdf, 5.9 MB.

Presentation: Erica Culp, Socialstyrelsen Pdf, 1.2 MB.

Presentation: Erika Ericsson, SKR Pdf, 996.5 kB.

 

Här hittar du alla presentationer från konferensen 2021:

"Sjuksköterska 2025 - digitala verktyg för framtidens omvårdnad"

Vision e-hälsa 2025 - var är vi och vart är vi på väg (Karina Tellinger) Pdf, 2.8 MB.

Införandet av nya informationssystem i vården Sussa (Göran Lindh) Pdf, 842.7 kB.

Införandet av nya informationssystem i vården SVD (Agnetha Perlkvist) Pdf, 1.9 MB.

Sjuksköterskors dokumentation i den elektroniska journalen - och arbetsmiljön (Diane Golay) Pdf, 1.2 MB.

Är omvårdnadsdokumentationen är chefsfråga? (Joachim Eckerström) Pdf, 14.1 MB.

Förbättrad patientdialog med hjälp av Journalen via nätet? (Jonas Moll) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjuksköterskeutbildningen och omvårdnadsinformatiken, Hälsoinformatik i vårdutbildningar (Agnetha Perlkvist) Pdf, 499 kB.

Sjuksköterskeutbildningen och omvårdnadsinformatiken Blekinge Tekniska Högskola (Lina Nilsson & Terese Lindberg) Pdf, 692.4 kB.

Sjuksköterskeutbildningen och omvårdnadsinformatiken, utbildning på avancerad nivå (Mattias Georgsson) Pdf, 254.7 kB.

Varför dokumentera med ICNP? (Jan Florin)

Implementering av ICNP ved bruk av veiledendeplan i Norge (Beate Kristiansen & Bente Christensen) Pdf, 2.9 MB.

ICNP - implementering i journalsystemet (Nina Karlsson, Karin Nilsson & Elin Johansson) Pdf, 780.9 kB.

Arbete med ICNP i Sverige (Jan Florin & Johanna Ulfvarson) Pdf, 928.7 kB.

Ädel-reformen 30 år - har omvårdsdokumentationens förutsättningar förändrats? (Carina Kapraali & Tyra Graaf) Pdf, 335.9 kB.

Sammanhållen journal mellan kommun och region - ett sätt att lösa informationsöverföring (Helena Nilsson) Pdf, 1.5 MB.

 

Innehåll från tidigare konferenser:

År 2019 (Västerås)  Pdf, 632.8 kB.

År 2018 (Stockholm) Pdf, 631.9 kB.

Senast publicerad: