Redaktionen

Redaktionens uppdrag

Redaktionen för Tidningen Cancervården består av fyra till fem medlemmar varav en är chefredaktör.
Hela redaktionen arbetar på uppdrag av Sjuksköterskor i Cancervårds styrelse och representerar föreningen.
Redaktionens uppdragsbeskrivning. Pdf, 89.9 kB.

Redaktör

Ulrika Persson
Capio ASIH Dalen
Stockholm
E-post:cancervarden@gmail.com

Redaktionen

Maria Roos
Strålbehandlingsavdelningen
Universitetssjukhuset i Örebro
maria.roos2@regionorebrolan.se

Berit Sunde
Mottagningen Övre Buk
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
berit.sunde@sll.se

Emma Larsson
Onkologiska kliniken
Länssjukhuset, Kalmar
emma.larsson@regionkalmar.se

 

Senast publicerad: