Personuppgiftspolicy

 

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny lag i Sverige och samtliga EU-länder angående Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation). Förordningen syftar till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Vi vill därför informera dig om hur vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss.


Personuppgifter HiO hanterar och ansvarar för är personnummer, namn, adress, telefonnummer, arbetsplats och mejladresser. Personuppgifterna lämnas som huvudregel inte ut till tredje part, förutom i de fall då det är nödvändigt för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig som medlem.


Om du godkänner ovanstående behöver du inte göra något.


Vill du veta vilka uppgifter HiO har om dig, eller om du vill ändra eller radera dina uppgifter hos oss, maila till kassör och mejlansvarig:


Pernilla Karlsson, kassör pernilla.karlsson@hb.se

Lotta Carlson, ansvarig för mejl: lotta.carlson@vgregion.se


Länk till SSF mer övergripande information:

https://swenurse.se/personuppgiftspolicy Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: