Styrelsen

Styrelsen för Handledning i Omvårdnad, sektion inom SSF.


Ordförande

Linda Sjöholm
Tel. 076-3791688
e-post linda.sjoholm@vgregion.se


Vice ordförande

Pernilla Karlsson
Tel. 0733-291802
e-post pernilla.a.karlsson@vgregion.se

Sekreterare

Kommittén för Certifiering av handledare i Omvårdnad

Monica Öberg Nordin
Tel. 070-5758367
epost: monica.obergnordin@icloud.com

Monica

 


Kassör

Elisabeth Kling
Mobil: 0730624776
e-post elisabeth.kling@kau.se


Medlemsregister, utskick till medlemar, facebook

Lotta Carlson
Tel arb 070 082 22 88

Mobil 0709 665747
e-post lotta.carlson@vgregion.se

Lotta

 

Redaktör för medlemsbladet

Lena Matsson

Stångtjärnsvägen 345
791 74 Falun
Mobil 070 211 26 21
e-post s.lena.matsson@telia.com

Lena


Hemsida, Litteraturlista, Kommittén för Certifiering av handledare i Omvårdnad

Mia Berglund
Mobil 0702418155
e-post mia.berglund@his.se

 

 


NätverkenValberedning

Monica Dahlgren
Tel. 070-2388031
e-post monica.dahlgren@gmail.com

Ulrica Södergren
Tel. 072-2505280
e-post ulrika.e.sodergren@gmail.com

Yvonne Wallberg Andersson
Tel. 042-52018
e-post yvonne.wallberg.andersson@gmail.com

 

Senast publicerad: