Bli medlem

Bli medlem i sektionen för Handledning i Omvårdnad, i Svensk sjuksköterskeförening. Vi är viktiga bärare av kunskap rörande omvårdnad och dess processer! Därmed bidrar vi till att stärka den goda omvårdnaden.


Vilka kan bli medlemmar i HiO? Alla som vill och är intresserade av handledningsfrågor är välkomna att bli medlemmar.

För att få rösträtt på våra årsmöten så krävs det att du är sjuksköterska och medlem i Handledning i Omvårdnad.

Det är även önskvärt att du är medlem i Svensk Sjuksköterskeförening.

För att bli medlem kontakta föreningens kassör Elisabeth Kling, som också är medlemsansvarig.

Du når henne per mail: elisabeth.kling@kau.se

Alternativt: tel. arb. 0730-62 47 76


Medlemsavgifter 300 kr/år (pensionär 150 kr/år)

Medlemsavgiften betalas till Bankgiro 209-0694,
Handledning i Omvårdnad, glöm inte att ange ditt personnummer och namn vid betalningen.

Dina uppgifter kommer att behandlas enligt GDPR-lagstiftningen 2018-05-25.
Senast publicerad: