Digitala tematräffar

Digitalt tematräffar för handledare i omvårdnad (HiO)

HiO har sedan 2022 bjudit in intresserade till "tematräffar". Dessa träffar annonseras via mejl till medlemar samt på hemsidan. Är du intresserad av att leda en tematräff eller har önskemål om innehåll tar du kontakt med någon i styrelsen.


Program våren 2024

Handledning i yrkesintroduktion Lotta Carlsson och Sofia Sanders

"Hur gör man när...." Lena Mattsson

Om efterhandledning Lotta Carlsson

Program hösten 2023

HiO i utbildning till sjuksköterska, Mia Berglund, Hanna Holst, Monica Överg Nordin

"Hur gör man när...." Lena Mattsson

Program våren 2023

Att starta och driva eget företag i handledning i omvårdnad, Monica Dahlgren och Maria Franck Wihlborg

Det existentiella samtalet, Cecilia Lundmark och Lotta Carlsson

Program hösten 2022

Forskning om Handledning i Omvårdnad, Mia Berglund och Monika Dahlgren

Program våren 2022

Efterhandledning i handledning i omvårdnad, Lotta Carlson

Efterhandledning i handledning i omvårdnad, Marianne Kisthinios

Att starta och leda handledningsgrupper i omvårdnad digitalt- möjligheter och hinder, Monica Öberg Nordin

Senast publicerad: