Nätverk

Nätverk i HiO

Här presenteras våra regionala nätverk inom HiO. Ett regionalt nätverk står för att anordna träffar för omvårdnadshandledarna inom respektive region.

I en del av HiO:s nätverk anordnas även digitala tematräffar. Träffarna syftar till att dela erfarenheter och kunskap samt för att möjliggörande av utveckling i omvårdnadshandledning. Se under Digitala tematräffar

Nedan presenteras aktuella regionala nätverk.


Regionala Nätverk


Nätverk Skåne, kontaktperson:

Karina Simonsen, karina.simonsen@malmo.se


Nätverk Västra Götalands Regionen, kontaktpersoner:

Margaretha Jenholt Nolbris, margaretha.nolbris@fhs.gu.se 0722328210

Specialist ssk, docent, universitets lektor, omvårdnadshandledare, Göteborgs Universitet Sahlgrenska Universitets sjukhus

 

Sofia Sandersson, sofia.t.sandersson@vgregion.se 0705080904

Specialist ssk Omvårdnadshandledare, Studierektor, NU-sjukvården


Senast publicerad: