Nätverk

Digitalt nationellt nätverk för handledare i omvårdnad (HiO) ”Tematräffar”

Vi testat idén med att bjuda in intresserade till "tematräffar". Beroende på intresset planerar vi att i framtiden fortlöpande annonsera/mejla om när, var och hur vi kan träffas. De första träffarna leds av personer från styrelsen, men det kan säkert även bli andra medlemmar som tar initiativ till nätverksträffar på nätet.

 

Program hösten 2022

 

Program våren 2022

Efterhandledning i handledning i omvårdnad, Lotta Carlson

Efterhandledning i handledning i omvårdnad, Marianne Kisthinios

Att starta och leda handledningsgrupper i omvårdnad digitalt- möjligheter och hinder, Monica Öberg NordinRegionala nätverk

Nätverk Skåne, kontaktperson Carina Simonsen

Nätverk VGR, kontaktperson

Senast publicerad: