Nätverk

Digitalt nationellt nätverk för handledare i omvårdnad (HiO) ”Tematräffar”

HiO har sedan 2022 bjudit in intresserade till "tematräffar". Dessa träffar annonseras via mejl till medlemar samt på hemsidan. Är du intresserad av att leda en tematräff eller har önskemål om innehåll tar du kontakt med någon i styrelsen.


Program våren 2023

Att starta och driva eget företag i handledning i omvårdnad, Monica Dahlgren och Maria Franck Wihlborg


Det existentiella samtalet, Cecilia Lundmark och lotta Carlsson


Program hösten 2022

Forskning om Handledning i Omvårdnad, Mia Berglund och Monika Dahlgren


Program våren 2022

Efterhandledning i handledning i omvårdnad, Lotta Carlson

Efterhandledning i handledning i omvårdnad, Marianne Kisthinios

Att starta och leda handledningsgrupper i omvårdnad digitalt- möjligheter och hinder, Monica Öberg NordinRegionala Nätverk

Nätverk Skåne, kontaktperson: Carina Simonsen


Nätverk VGR, kontaktpersoner:

Margaretha Jenholt Nolbris, margaretha.nolbris@fhs.gu.se 0722328210

Specialist ssk, docent, universitets lektor, omvårdnadshandledare, Göteborgs Universitet Sahlgrenska Universitets sjukhus


Sofia Sandersson, sofia.t.sandersson@vgregion.se 0705080904

Specialist ssk Omvårdnadshandledare Utbildningsledare, NU-sjukvården


Senast publicerad: