Remissvar avseende: Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Palliativ vård

Gemensamt svar från Svensk sjuksköterskeförening, Sjuksköterskor i cancervård och Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård.

Läs remissvaret Pdf, 142.2 kB.

Publiceringsdatum: