Remissvar

Sidan är under uppbyggnad. Inom kort kommer Riksföreningens remissvar att finnas här.

Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård är remissinstans i frågor som rör kunskapsområdet omvårdnad samt andra frågor som berör sjuksköterskans arbetsområde. Vi besvarar remisser från Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet, Socialstyrelsen med flera.