Remissvar

Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård bevakar statliga och andra utredningar som rör kunskapsområdena vård och omvårdnad samt sjuksköterskans profession. Vi besvarar remisser från till exempel Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet och Socialstyrelsen.