Publicerade artiklar och intervjuer

Här kan du ta del av debattartiklar, andra artiklar, evenemang och intervjuer som Riksföreningen medverkat i.

Sjuksköterskedagarna, oktober 2022, Stockholm. Styrelseledamot Helena Johansson medverkade på scen i seminarium med temat Klimat och hållbarhet, om bland annat lärdomar av värmeböljor och viktiga faktorer vid utformning av särskilda boenden för äldre.

Ordförande intervjuades i Omvårdnadsmagasinet i september 2022 om bland annat den reviderade Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre.

Ordförande högtidstalade vid examen för specialistsjuksköterskor med inriktning mot vård av äldre, Nano Syd/Göteborgs universitet

Styrelseledamot Helena Johansson intervjuades av organisationen Queen Siliva Nursing Award den 1 oktober 2021, om sitt yrkesval och valet att utbilda sig till Silviasjuksköterska. Intervjun pubilcerades på QSNA:s Facebooksida och Instagram 31 mars 2022 https://www.facebook.com/QueenSilviaNursingAward Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

"Attraktiv äldreomsorg - en serie i tre delar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." Styrelseledamot Helena Johansson medverkar i Del 2: "Vi möter en rad inspirerande medarbetare och sätter fokus på deras perspektiv och erfarenheter. Vad är det som får dem att trivas och utvecklas i äldreomsorgen?" (Go Care och SKR, mars 2022) Kan även ses på SKRs webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

" Specialistkompetens inom vård av äldre behövs nästan överallt"  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Riksföreningens ordförande Moana Zillén intervjuas av Högskolan i Kristianstad om att vara specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre och om Riksföreningens arbete (HKr hemsida, 2022-02-15)

"Nu anställs fler sjuksköterskor på äldreboenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." Helena Johansson, styrelseledamot och demenssjuksköterska, intervjuas om erfarenheter från pandemin, sjuksköterskebemanning och sjuksköterskans avgörande roll inom vård av äldre och personer med demenssjukdom (P1-morgon Sveriges Radio 2021-12-15)

"Tillsammans skapar vi framtidens äldrevård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.", krönika (Hälsoportalen, folkhalsasverige.se, september 2021)

Teambaserat arbetssätt krävs för att lyfta äldrevården Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.", intervju (Vårdfokus, 23 juni 2021)

"Fler sjuksköterskor behövs för god vård och omsorg till äldre Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.", debattartikel av styrelsen för Riksföreningen (Altinget, 2 juni 2021)

"Sluta skuldbelägga äldrevården i krisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.", debattartikel av Riksföreningen, Distriktssköterskeföreningen och Vårdförbundet (Aftonbladet, 31 oktober 2020)

Att hantera covid -19 på demensboende Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., intervju (Vårdfokus, april 2020)

"Låt sjuksköterskor styra äldreomsorgen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.", intervju (Vårdfokus, april 2020)

"Nedvärderande om hemtjänsten, Magdalena Andersson! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.", debattartikel av Riksföreningen med flera (News 55, april 2018)

Senast publicerad: