Publicerade artiklar och intervjuer

Här kan du ta del av debattartiklar, andra artiklar, evenemang och intervjuer som Riksföreningen medverkat i.

"Yrkesförening reder ut specialistsjuksköterskans roll vid demens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.": Artikel (öppen för prenumeranter) i Dagens Medicin om Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska med inriktning mot vård vid demenssjukdom, med citat av styrelseledamot och projektledare Anna Swall (2024-03-05).

Styrelseledamot intervjuades angående läkemedelsbrist i hälso- och sjukvården av Framtidens Karriär Sjuksköterska (hösten 2023).

Ordförande intervjuades angående nya äldreomsorgslagen av Framtidens Karriär Sjuksköterska (våren 2023).

Sjuksköterskedagarna, oktober 2022, Stockholm. Styrelseledamot Helena Johansson medverkade på scen i seminarium med temat Klimat och hållbarhet, om bland annat lärdomar av värmeböljor och viktiga faktorer vid utformning av särskilda boenden för äldre.

Ordförande intervjuades i Omvårdnadsmagasinet i september 2022 om bland annat den reviderade Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre.

Ordförande högtidstalade vid examen för specialistsjuksköterskor med inriktning mot vård av äldre, Nano Syd/Göteborgs universitet

Styrelseledamot Helena Johansson intervjuades av organisationen Queen Siliva Nursing Award den 1 oktober 2021, om sitt yrkesval och valet att utbilda sig till Silviasjuksköterska. Intervjun pubilcerades på QSNA:s Facebooksida och Instagram 31 mars 2022 https://www.facebook.com/QueenSilviaNursingAward Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

"Attraktiv äldreomsorg - en serie i tre delar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." Styrelseledamot Helena Johansson medverkar i Del 2: "Vi möter en rad inspirerande medarbetare och sätter fokus på deras perspektiv och erfarenheter. Vad är det som får dem att trivas och utvecklas i äldreomsorgen?" (Go Care och SKR, mars 2022) Kan även ses på SKRs webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

" Specialistkompetens inom vård av äldre behövs nästan överallt"  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Riksföreningens ordförande Moana Zillén intervjuas av Högskolan i Kristianstad om att vara specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre och om Riksföreningens arbete (HKr hemsida, 2022-02-15)

"Nu anställs fler sjuksköterskor på äldreboenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." Helena Johansson, styrelseledamot och demenssjuksköterska, intervjuas om erfarenheter från pandemin, sjuksköterskebemanning och sjuksköterskans avgörande roll inom vård av äldre och personer med demenssjukdom (P1-morgon Sveriges Radio 2021-12-15)

"Tillsammans skapar vi framtidens äldrevård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.", krönika (Hälsoportalen, folkhalsasverige.se, september 2021)

Teambaserat arbetssätt krävs för att lyfta äldrevården Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.", intervju (Vårdfokus, 23 juni 2021)

"Fler sjuksköterskor behövs för god vård och omsorg till äldre Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.", debattartikel av styrelsen för Riksföreningen (Altinget, 2 juni 2021)

"Sluta skuldbelägga äldrevården i krisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.", debattartikel av Riksföreningen, Distriktssköterskeföreningen och Vårdförbundet (Aftonbladet, 31 oktober 2020)

Att hantera covid -19 på demensboende Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., intervju (Vårdfokus, april 2020)

"Låt sjuksköterskor styra äldreomsorgen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.", intervju (Vårdfokus, april 2020)

"Nedvärderande om hemtjänsten, Magdalena Andersson! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.", debattartikel av Riksföreningen med flera (News 55, april 2018)

Senast publicerad: