SOF

Svensk Ortopedisk Förening (SOF) är en sammanslutning av läkare med särskilt intresse för ortopedi. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för ortopedi och Svenska Läkareförbundets specialistförening för ortopedi. Föreningens fyra huvudsakliga områden är vetenskap, utbildning, fackliga frågor samt internationellt samarbete.

Senast publicerad: