ICON

ICON - International Collaboration of Orthopaedic Nursing - är det internationella samarbetet inom ortopedisk omvårdnad. ICON är en koalition av nationella och regionala sammanslutningar av ortopediska sjuksköterskor engagerade i utvecklingen av ortopedisk omvårdnad. Ett strategiskt partnerskap som främjar och stödjer högkvalitativ utbildning, forskning och innovativ evidensbaserad praktik.

ICONs hemsida

Senast publicerad: