Styrelsen

Om du är intresserad att få mer information om OSiS, styrelsearbetet eller om du vill gå med i styrelsen, kontakta någon av oss nedan.

Ordförande: Bodil Samuelsson

Leg.sjuksköterska, med dr
Omvårdnadsansvarig PO Kraniofaciala sjukdomar
Tema Trauma och Reparativ Medicin
Karolinska Universitetssjukhus
OSISstyrelse@gmail.com


Vice ordförande: Sandra Hultin Dojorti

Leg.sjuksköterska, magisterexamen i omvårdnad
Region Västmanland


Ledamot: Carina Bååth

Professor i omvårdnad
Karlstads Universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Institutionen för hälsovetenskaper


Ledamot: Annika Tiliander

Leg.sjuksköterska, masterexamen i vårdvetenskap
Ortopedkliniken Södersjuhuset


Ledamot: Berit Gesar

Leg.sjuksköterska, Klinisk lektor/ PhD
Högskolan Dalarna/Region Dalarna, Ortopediska kliniken, Falun

Senast publicerad: