Styrelsen

Om du är intresserad att få mer information om OSiS, styrelsearbetet eller om du vill gå med i styrelsen, kontakta oss på osisstyrelse@gmail.com

Orförande: Sandra Hultin Dojorti

Leg.sjuksköterska, masterexamen i omvårdnad
Region Västmanland


Kassör, webbmaster: Annika Tiliander

Leg.sjuksköterska, masterexamen i vårdvetenskap, doktorand, Ortopedkliniken Södersjuhuset


Sekreterare, handlägger remisser från SKR avseende omvårdnad: Berit Gesar

Verksamhetsutvecklare, Med. Dr., Specialistsjuksköterska Vård av Äldre, Ortopedi. Region Dalarna – Ortopediska kliniken. Medarbetare i NAG höftfraktur, ett tvärprofessionellt samarbete för att ta fram bästa evidens och nationella riktlinjer för denna patientgrupp i Sverige

Ledamot: Bodil Samuelsson

Leg.sjuksköterska, med dr
Omvårdnadsansvarig PO Kraniofaciala sjukdomar
Tema Trauma och Reparativ Medicin
Karolinska Universitetssjukhus
OSISstyrelse@gmail.com


Ledamot: Carina Bååth

Professor i omvårdnad
Karlstads Universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Institutionen för hälsovetenskaper


Ledamot: Ami Hommel

Leg. sjuksköterska, Professor, Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap

Senast publicerad: