Styrelsen

Om du är intresserad att få mer information om OSiS, styrelsearbetet eller om du vill gå med i styrelsen, kontakta oss på osisstyrelse@gmail.com

Orförande: Sandra Hultin Dojorti

Leg. sjuksköterska, masterexamen i omvårdnad
Region Västmanland


Kassör, webbmaster: Annika Tiliander

Leg. sjuksköterska, masterexamen i vårdvetenskap, doktorand, Ortopedkliniken Södersjuhuset


Sekreterare, handlägger remisser från SKR avseende omvårdnad: Berit Gesar

Verksamhetsutvecklare, Med. Dr., Specialistsjuksköterska Vård av Äldre, Ortopedi. Region Dalarna – Ortopediska kliniken.

Ledamot: Åsa Loodin

Leg. sjuksköterska
Verksamhetsområde Ortopedi
SUS Lund


Ledamot: Carina Bååth

Leg. sjuksköterska, Professor i omvårdnad
Karlstads Universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Institutionen för hälsovetenskaper


Ledamot: Ami Hommel

Leg. sjuksköterska, Professor, Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap

Ledamot: Hannah Dahlgren

Leg. sjuksköterska, kliniks lärare
Verksamhetsområde Ortopedi, SUS Malmö

Ledamot: Åsa Loodin

Leg. sjuksköterska,
Region Skåne, SUS

Ledamot: Maria Svensson Karhusaari

Leg. sjuksköterska
Region Stockholm

Senast publicerad: