NFSO

Norsk Forening for Sykepleiere i Ortopedi ble dannet i 1995 i Bergen, etter initiativ fra en gruppe sykepleiere ved Haukeland Sykehus. I 2005 ble Norsk Forening for Sykepleiere i Ortopedi egen faggruppe i Norsk Sykepleierforbund. Dette gir NFSO-NSF faglig tyngde, mulighet for større innflytelse og ikke minst samhørighet med andre faggrupper gjennom medlemskap i Sentralt Fagforum. NSF gir, foruten administrativ og organisatorisk hjelp, også en god økonomisk bistand.

Senast publicerad: