Ortopedisjuksköterskor i Sverige (OSiS)

Alla sjuksköterskor som är verksamma inom- eller har ett intresse för ortopedi, är välkommna till oss. Tillsammans arbetar vi för att erbjuda både patienterna och deras närstående kompetent och högkvalitativ vård, bemötande och behandling. OSiS arbetar för att stimulera förbättringsarbetet och för att implementera ny kunskap.

Våra mål är att:
*Främja forskning, utveckling och utbildning inom ortopedins område
*Klargöra sjuksköterskans professionella roll inom ortopedisk omvårdnad
*Aktivt arbeta för att höja omvårdnadskvalitén för ortopedpatienter
*Stödja nationellt och internationellt samarbete inom ortopedisk sjukvård och omvårdnad

Publiceringsdatum: