PRISS


ProtesRelaterade Infektioner Ska Stoppas (PRISS)

Syftet med projektet är att minska den reala infektionsfrekvensen vid elektiva protesoperationer med minst 50 %.

Projektet genomförs i samverkan mellan Svensk Ortopedisk Förening, Svenska Infektionsläkareföreningen, Ortopedsjuksköterskor i Sverige, Sektionen för Ortoped-kirurgisk rehabilitering inom Fysioterapeuterna m fl.

Senast publicerad: