Årets ÖNH-sjuksköterska 2023

Grattis Agneta Hagren!

Utdrag ur nominieringen:

Agneta har arbetat som kontaktsjuksköterska på ÖNH-kliniken i Lund sedan februari 2009.

Agneta är driven, engagerad och kunnig med lust att lära. Hennes vilja att förändra för att förbättra och hennes förmåga att vara personlig och ändå proffsig har bidragit till en förbättrad cancerrehabilitering för många patienter inte bara i Lund utan i hela Södra Sjukvårdsregionen. Hon ”strider” för sina patienter och är beredd att vara obekväm för deras skull.

Cancerrehabiliteringen vid ÖNH-kliniken i Lund bedrivs idag till stor del tack vare Agnetas initiativ, entusiasm, arbetsvillighet och förmågor på ett välstrukturerat och systematiskt vis som sätter patientens behov i fokus. Agneta och hennes medarbetare vann 2016 Hederspriset Diabasen för sitt arbete och 2019 första pris från Skånes Universitetssjukvård för patientsäkerhet och kvalitet.

Agneta har med sitt intensiva engagemang sedan många år deltagit i Svenskt kvalitetsregister för Huvud- och Halscancer (SweHNCR) och Vårdprogramsgruppen för Huvud- och Halscancer. Genom sitt positiva sätt har hon dessutom spridit kunskap om cancerrehabilitering för patienter med huvud- och halscancer över hela landet till bland annat sjuksköterskor och undersköterskor, läkare och tandläkare, logopeder och fysioterapeuter.

Agneta är dessutom forskarstuderande doktorand och är en förebild för oss alla och en högt uppskattad kollega och vän!

Senast publicerad: