2019

2019 års stipendiater

ASTA-stipendie 1 á 50 000kr: Maria Ödling, Inst. för klin. forskning, Södersjukhuset, Stockholm. Asthma in adolescents and young adults – with focus on severe asthma and the transition from paediatric to adult healthcare.

Motivering: Viktigt projekt som följer svårt sjuka i astma från behandling inom barnsjukvården till överföring i vuxensjukvården.

ASTA-stipendie 2 á 50 000kr: Therese Sterner, Inst. för klinisk Forskning, Malmö Lund Universitet, Lund. Den allergiske tonåringen med fokus på livskvalitet och fysisk aktivitet.

Motivering: Viktigt och intressant projekt som berör många ungdomar och ligger i linje med att vården ska stödja människor till förbättrade levnadsvanor där fysisk aktivitet är en viktig del.

Evas minnesfond á 20 000kr: Maria Emilsson, Högskolan Väst, Trollhättan. Smartphone i astmavården: Ett verktyg för att individualisera och förbättra astmakontroll, fysisk aktivitet och följsamhet till medicinsk behandling.

Motivering: Viktigt projekt som ingår i utveckling av e-hälsa och leda till att patienten för en ökad insyn i sin egen behandling.

Senast publicerad: