2017

2017 års stipendiater

Maria Emilsson, leg.sjuksköterska, Universitetsadjunkt,Vårdhögskolan Väst, Trollhättan tilldelades ASTA stipendie på 50 000 kr.

Motivering: Viktiga studier som kan tillföra ökad kunskap om faktorer som påverkar följsamhet till läkemedelsbehandling, vilket i sin tur kan leda till bättre individanpassad information och att stödåtgärder behöver sättas in.

Solbrith Wachsmann, Distriktsköterska, FoU-enheten, Älvsborg Västra Götalandsregionen tilldelades ett bidrag på 10 000 kr ur Evas Minnesfond

Motivering: Stimulerar till fortsatt forskning då hon vill belysa ett viktigt område om risken för att utveckla KOL.

Senast publicerad: