Sjuksköterskedagarna 2024

Sjuksköterskedagarna är den självklara mötesplatsen för alla sjuksköterskor. Konferensen går nästa gång den 26–27 november 2024 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Konferensens tema kommer presenteras inom kort.

Dessa dagar vill bidra med ny kunskap inom omvårdnad ur ett brett perspektiv för sjuksköterskor. Programmet är utformat så att sjuksköterskor oavsett verksamhet ska hitta aktuella och intressanta föreläsningar att ta del av. Konferensen erbjuder även mycket annat som kan utveckla och inspirera såsom posterutställning med goda exempel på utvecklings- och forskningsprojekt inom vård, omsorg och utbildning, chans att knyta kontakt med något av Svensk sjuksköterskeförenings 50 sektioner och nätverk samt möjlighet att besöka ett 40-tal utvalda utställare.

Med Sjuksköterskedagarna vill vi skapa utrymmen för möten mellan kollegor från hela landet - genom att träffas skapar vi utveckling.

Varmt välkommen!

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.