Sjuksköterskedagarna 2024

Kom och delta i den självklara mötesplatsen för alla sjuksköterskor och sjukskötersekstudenter!

Vi slår ihop VFU-konferensen och Sjuksköterskedagarna 26–27 november 2024 i Stockholm. Temat för konferensen är Perspektiv på etik och hållbar omvårdnad.

Programmet är utformat så att sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter hittar aktuella och intressanta föreläsningar, workshops och samtal att ta del av. Konferensen erbjuder även mycket annat som kan utveckla och inspirera såsom posterutställning med goda exempel på utvecklings- och forskningsprojekt, chans att knyta kontakt med något av Svensk sjuksköterskeförenings 50 sektioner och nätverk samt möjlighet att besöka utvalda utställare.

Vi möjliggör möten mellan kollegor från hela landet - genom att träffas skapar vi utveckling.

Varmt välkommen!

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.