Lagbok och stetoskop

Om nätverket

Forensisk omvårdnad berör all hälso- och sjukvårdsperonal som i sitt arbete möter våldsutsatta personer, gärningsmän och deras närstående. Vi är ett ideellt nätverk som arbetar för att sprida kunskap och främja utvecklingen av forensisk omvårdnad i Sverige.

Vad är forensisk omvårdnad?

Forensisk omvårdnad kopplas traditionellt sett till psykiatrin där det finns en etablerad och tydlig kontakt mellan rättsväsendet och rättspsykiatrin. Men behovet av specialistkunskap inom forensisk omvårdnad sträcker sig längre. Behovet finns överallt inom hälso- och sjukvården där sjuksköterskor och vårdpersonal möter patienter som utsatts för våld eller övergrepp. Det kan alltså handla om såväl somatisk som psykiatrisk vård och både inom slutenvård samt öppenvård.

Specialistkunskaper som ryms inom forensisk omvårdnad innefattar att vara vaksam och ha kunskap om tecken på våld/övergrepp, att bemöta brottsoffer såväl som gärningsmän och närstående, att känna till aktuella lagar och författningar, att säkra och dokumentera spår/bevis som kan användas i en rättslig process, att samverka med polis, rättsväsende, socialtjänst och andra professioner/myndigheter eller ideella organisationer.

Nätverks syfte och målsättning:

  • Agera mötesplats för sjuksköterskor och vårdpersonal som arbetar med forensisk omvårdnad och främja kunskapsutbyte.
  • Samla och sprida både teoretisk och praktisk kunskap om forensisk omvårdnad som kompetensområde.
  • Stimulera till diskussion, klinisk tillämpning, undervisning och utvärdering av såväl klinisk kunskap och erfarenheter som aktuell forskning.
  • Synliggöra den forensiska kompetensen inom hälso- och sjukvården för att bidra till att forensisk omvårdnad utvecklas som ett specialistområde i Sverige.

Nätverket har som mål att utvecklas efter behov och önskemål från medlemmarna. Olika intresseområden kan samordnas och nya idéer väckas vilket kan leda till förändrings- och utvecklingsarbeten samt nya forskningsområden till gagn för såväl den kliniska verksamheten som inom utbildning.

Press om forensisk omvårdnad och som våra medlemmar deltagit i

https://www.vardfokus.se/samhalle/forensisk-omvardnad-kunskap-som-kan-falla-brottsling/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

https://www.s112.se/2015/05/25/tank-forensiskt-pa-brottsplatsen/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

https://sjukskoterskesnack.libsyn.com/svenskt-ntverk-fr-forensisk-omvrdnad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

https://www.gp.se/nyheter/göteborg/bättre-rutiner-behövs-på-akuten-1.466013 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

https://swenurse.se/omvardnadsmagasinet/tidigare-nummer/omvardnadsmagasinet-nr-6---2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

 

 

Senast publicerad: