Utbildning

Kurser och utbildning inom forensisk omvårdnad

Kontakta oss!

Vi kan erbjuda kontakter med personer med specialistkompetens som kan föreläsa om forensisk omvårdnad vid utbildningar och konferenser inom olika delar av hälso- och sjukvården.

info@snfo.se

 

Möjlighet att skräddarsy en utbildning inom forensisk omvårdnad

Firma Ann Kvarnström erbjuder utbildning och föreläsningar anpassade för just er arbetsplats och era behov inom bl.a området Våld i Nära Relationer och Forensisk Omvårdnad. Funderar ni på hur ni kan starta upp ett sådant arbete kan vi hjälpa er med detta samt även erbjuda stöd i implementeringen av t.ex handlingsplaner och uppföljningar vid behov. Vi erbjuder även konsultativ case-handledning samt stöd och reflektion för er som kommer i kontakt med våldsproblematiken, både i grupp och individuellt, digitalt eller fysiska träffar. Låter detta intressant hittar ni ytterligare information på www.annkvarnstrom.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

NurseNow Norrbotten AB erbjuder föreläsningar och utbildning inom området våld, forensisk omvårdnad och spårsäkring. För mer information kontakta www.nursenow.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. De erbjuder webbstöd och kurser. Se vidare information på deras hemsida www.nck.uu.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Kurser utomlands och på internet

Forensisk omvårdnad har sedan länge varit en erkänd specialitet för sjuksköterskor i USA. Den internationella organisationen International Association of Forensic Nurses erbjuer kurser och seminarier online. Se vidare information på deras hemsida www.forensicnurses.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Senast publicerad: