Bli medlem

Vill du bli medlem i Svenskt Nätverk Forensisk Omvårdnad?

Maila ditt namn, e-mail, postadress och gärna var du arbetar till info@snfo.se

Det är kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något. När du blir medlem får du tillgång till vårt diskussionsforum och nyhetsforum på Facebook och Instagram. Som medlem får du möjlighet att medverka vid våra nätverksträffar. Nätverket kan erbjuda dig en plattform för kunskapsytbyte. Vi förmedlar information om ny forskning, kliniska förbättringsarbeten, litteratur, kurser/utbildningar och andra planerade aktiviteter inom området.

Senast publicerad: