Omvårdnadsmagasinet nr 6 / 2018

Omvårdnadsmagasinet är Svensk sjuksköterskeförenings populärvetenskapliga tidskrift. I artiklar och reportage skriver vi om de senaste nyheterna inom omvårdnadsforskningen och utvecklingsarbete.

Vi presenterar också spännande exempel på sjuksköterskors kliniska arbete. Tidskriften går ut till alla Svensk sjuksköterskeförenings medlemmar. Det är också möjligt att prenumerera på tidningen.

LEDARE: Avlövad specialistutbildning


Äntligen har utredningen Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:779) presenterat sitt förslag. Bakgrunden i utredningen är välskriven och det framgår tydligt att arbetsgivarna inte tagit sitt ansvar för att efterfråga eller använda specialistsjuksköterskornas kompetens. Tyvärr matchar inte förslagen den insiktsfulla bakgrunden. Även om det finns flera positiva förslag är utredningens viktigaste förslag om hur framtidens specialistutbildningar ska se ut oacceptabel.

Klicka här för att läsa hela ledaren nr 8 / 2018

FORSKNING: Distriktssköterskeledd KBT effektivt mot sömnproblem


Distriktssköterskor kan framgångsrikt använda KBT när de träffar patienter med sömnproblem. Det är genomförbart i ordinarie verksamhet med befintliga resurser säger distriktssköterskan och forskaren Christina Sandlund i sin doktorsavhandling.

Den svåra etiken vid beslut om att inte ge HLR


Om en svårt sjuk patient inte är hjälpt av hjärt-lungräddning vid hjärtstopp ska det finnas ett väl dokumenterat beslut om att inte återuppliva. Men beslutet tas ibland alltför sent, är otydligt eller inte tillräckligt väl kommunicerat. Och mitt i detta står sjuksköterskan och ska snabbt tolka situationen. Mona Pettersson beskriver i sin avhandling den svåra etiken vid beslut om Ej HLR inom hematologi och cancervård.

Stöd efter våld


Forensisk vård handlar om den vård som ges till människor som har utsatts för våld. Många av dem söker vård på akutmottagningen och där har sjuksköterskorna ett stort ansvar för deras omvårdnad. Men det är ett ansvar som de inte alltid har utbildning eller beredskap för, visar Josefin Rahmqvist i sin avhandling.

Lägre hjärtrisk med nytt livsstilsprogram


En livsstilsmottagning med ny strukturerad metod har effekter på levnadsvanor och risk för hjärtsjukdom. Det gäller oavsett deltagarnas utbildningsnivå eller bostadsort. Det visar Matthias Lidins avhandling.

Röreslehinder och övervikt – en ond cirkel


Rörelsehindrade personer kan ha svårt att hantera sin övervikt eller fetma, och de tycker sig inte möta någon förståelse för det eller få något stöd på vårdcentralen. – Därför kan vi inte bara komma med de vanliga råden ”ät mindre, motionera mer”, konstaterar Marianne Holmgren.

PORTRÄTT: Hämta kraften i förändringen!


Om ni vill ha förändring i vården, ta avstamp i det som skaver – en situation ni vill förändra. Hämta kraften där. Med de orden brukar nyblivna professorn Helle Wijk uppmana studenterna. Själv hittar hon sin lust just där: i viljan till förändring.

REPORTAGE: Ställ krav på makthavarna!


Sheila Tlou är sjuksköterska och mycket framgångsrik i det internationella hälsoarbetet. Meritlistan är lång när det gäller kampen för allas rätt till hälsa och sjukvård.

Stort engagemang för etiken


Sjuksköterskedagarna i slutet av november lyfte fram ett stort engagemang för etiken inom omvårdnaden, både bland talarna och deltagarna. Under konferensen lanserade också Svensk sjuksköterskeförening sitt deltagande i den internationella kampanjen Nursing Now, med målet att uppmärksamma omvårdnadens stora betydelse för folkhälsan.

Förslaget till ny specialistutbildning


I början av november presenterades den statliga utredningen om framtidens specialistsjuksköterska. Syftet var bland annat att presentera olika modeller för specialistutbildningar och att hitta åtgärder som bidrar till att specialistsjuksköterskeyrket ska bli mer attraktivt. Utredningen föreslår bland annat en ny specialistnivå – avancerad klinisk specialistsjuksköterska (AKS) och krav på livslångt lärande bland sjuksköterskor.

KRÖNIKA: Har vi modet att säga ifrån?


I skrivande stund har vi precis avslutat Sjuksköterskedagarna, Lust och kunskap, med temat etik. Två fantastiska dagar som samlade runt 650 sjuksköterskor. Enligt Wikipedia kommer etik från grekiskans ord ethos som betyder sed och är en teoretisk och kritisk reflektion över moralen. Det räcker inte att vi vet vad som är rätt och fel. Vi behöver också reflektera över vad det betyder för oss själva och i vår roll som sjuksköterska.

Klicka här för att läsa hela krönikan nr 6 / 2018

omslag nr 6 2018

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar