Patientbroschyrer

De nationella föreningarna SSVS och SSVN har tillsammans med kvalitetsregistret Swedvasc tagit fram en serie informationsbroschyrer tänkta att användas inom kärlkirurgiska verksamheter runt om i landet. Broschyrerna finns tillgängliga i word-format för att enskilda kliniker ska kunna göra mindre anpassningar till exempelvis lokala rutiner och tillägg av kontaktuppgifter. Föreningarna äger rättigheterna till innehåll och illustrationer och väsentliga ändringar i innehållet bör ej göras utan föregående kontakt med föreningarna. Nästa revision av broschyrerna planeras till 2023/2024.

Följ denna länk för att få tillgång till broschyrerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad: