Nytt inom Swedvasc

Kort info om två nyheter i Swedvasc:

1. En obligatorisk Covid-19-variabel är införd. Formuleringarna är gemensamma för flera register.
2. Ett PROM (patient reported outcome measure) med 7 symtom- och livskvalitets frågor är infört i venmodulen.

Till skillnad mot VascuQol så skriver man i varje siffra och systemet räknar ut totalpoängen. Klicka på den gröna pilen så kommer frågorna fram, och förmuspekaren över dem så kommer förklaringar.

Bifogar också här PROMet Öppnas i nytt fönster. så ser ni hur det ser ut på papper. Det är inte obligatoriskt men vi hoppas att många vill använda det preop samt skicka ut det efter ett år för att följa sina resultat. Vi har en dialogmed UCR om att få till en digital lösning tex via 1177 men är inte där än. Se vidare här Länk till annan webbplats. för att se enkäten och härför Swedvasc Årsrapport Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad: